Solidkartong

Högsta kvalitet och funktion står i fokus för våra kartongstansar, oavsett om du väljer vårt högklassiga standard skärverktyg eller ett G-Cut verktyg för att minska intagningstiden avsevärt.

Gerdins kan tillhandahålla den optimala verktygslösningen som passar er maskin och material.

Vi använder enbart plywood, skärlinjer och gummi av högsta kvalitet i våra stansar eftersom valet av rätt materialet är avgörande för en bra funktion.

Gerdins står för kvalitet och modern teknik

Modern förpackningsindustri behöver verktyg som optimerar och effektiviserar produktionsprocessen. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vilka möjligheter som finns med Gerdins stansteknologi.

 

Matriser

Oavsedd om ni använder den klassiska pertinax matrisen eller en fräst matrisplåt så levererar vi lösningar som ger bästa resultat. En fräst plåt av högre kvalitet lämnar inga avtryck i kartongen efter sig. För långa serier, det självklara valet.

 

Rensverktyg

G-Pin är rensverktyget som sätter standarden på vad ett rensverktyg måste kunna presterar.

Tillverkningen sker helt CAD styrt i perfekt avstämning med skärverktyget. Vi kan idag använda oss av 9 olika pinnar för att rensa all form av spill som kan förekomma. Systemet bygger på ett väl balanserad samspel mellan pinarna och underplattan och gör tidskrävande montering av underpinnar överflödig.

 

Separation

Gerdins hjälper till att utnyttja möjligheterna i dagens maskiner på ett kostnadseffektivt sätt. Jämfört med en manuell separation sparar ni tid och pengar. Vi hjälpa er gärna.

 

Prägling

Högklasisk varupresentation i butiken betingar allt mer krävande design. Präglingar är ett sätt att lyfta en förpackning och höja dess värde.

Lätt justerbara präglingselement som ger detaljrika resultat i alla material är en självklarhet för oss.

Prägling är dock mycket mer än bara design. Braille präglingar på läkemedels förpackningar har en stor nytta för samhället.

Gerdins levererar system som ge förutsättning för en optimal produktion av all typ av prägling.