Varför Gerdins

Varje kunds kärnverksamhet och produkt är unik, alltså måste vi tillsammans skräddarsy en lösning som passar kundens affärsmodell och långsiktiga strategi för vilka kärnkompetenser som skall utvecklas hos kunden och vilken förmåga som Gerdins skall bidra med. Våra affärsutvecklare hjälper kunden med analys och definition av ett produktivt gränssnitt och tjänsteinnehåll inom följande områden:

Vår ide 

Vi är ett företag med hög kompetens som:

ska vara våra kunders förstahandsval inom våra verksamhetsområden
vill utveckla långsiktiga affärsrelationer/partnerskap
stödjer kunden i utvecklingsarbetet
har effektiva produktionssystem med såväl egen tillverkning som globala leverantörsnätverk

 

Vår vision

Genom teknisk utveckling och driven tillverkningskompetens ska vi stärka konkurrenskraften hos våra kunder och deras produkter.

Visionen ska bidra till att vi, med lönsamhet och tillväxt, skapar långsiktiga värden för våra kunder, anställda, ägare och andra intressenter och till att bolaget utvecklas.

Följande värderingar utgör kärnan i vår företagskultur:
 

  • Kvalitet
  • Effektivitet
  • Engagemang
  • Trygghet
Kvalitet och miljö

Målen för Gerdins Cutting Tech är att tillgodose våra kunders behov och att leverera varor, produkter och tjänster som motsvarar kundens avtal, förväntningar och krav. En målsättning för för oss är att producera och sälja produkter och tjänster i enlighet med en hållbar utveckling av vår miljö. Vi är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

Miljö och hållbar utveckling

Miljöomsorg är ett kärnvärde inom Gerdins Group. Den skall kännetecknas av effektivt resursutnyttjande, helhetssyn och kontinuerlig förbättring. Därigenom skall koncernens företag få konkurrensfördelar och bidra till en hållbar utveckling.

 

Resursutnyttjandet innebär bl.a. att användningen av energi och råvaror minimeras liksom uppkomsten av avfall och restprodukter.Helhetssyn innebär bl.a. att miljöarbetet skall integreras i all verksamhet. Det ska kontinuerligt förbättras genom att vi skapar delaktighet hos våra medarbetare och formulerar, kommunicerar och följer upp tydligt definierade mål.

 

Teknisk utveckling innebär bl.a. att prioritera transportlösningar med låg miljöpåverkan, att kontinuerligt minska bränsleförbrukning, buller och klimatpåverkan och att minimera användning av miljöskadligt material.

Bättre lösningar

Gerdins har bred kompetens inom materialval, komponentval, tekniska lösningar, tillverkningsmetoder och produktionsteknik som leder till bättre och mer kostnadseffektiva lösningar. "Time to Market" har varit ett mantra i decennier. Gerdins kompetens bidrar till att förkorta och minska riskerna i utvecklingsprocessen. Våra kunders framgång är vår framgång och vi frigör tid och resurser för våra kunder så att ni kan bli framgångsrika på er marknad

Volymflexibilitet med kvalitet

Våra kunders produkter går upp och ned i volym, svängningar som ofta är svåra att prognostisera, men vi har kapacitet att växa med våra kunders skiftande behov utan att tumma på kvaliteten. Oavsett vilket kan du som kund känna dig helt trygg med att Gerdins ställer upp och gör det lilla extra som kan vara helt avgörande.

Rationalitet och skalfördelar

Vi tillverkar egna och våra kunders produkter i moderna fabriker med hög grad av automation i ytterst stabila processer. Vi erbjuder våra kunder konstruktionstjänster, logistiklösningar, kompletta produkter, system- eller delmontage (box-build).

För produkter och artiklar med stort manuellt arbetsinnehåll så lägger vi tillverkning i egna eller partnerfabriker i länder med lägre kostnader.